А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | X | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я
Всі книги у алфавітному порядку
100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення
Microsoft Office в задачах економіки та управління. Навчальний посібник
PR для менеджерів і маркетологів. Навчальний посібник
World Economy and Internetinal Economic Relations: Training manual.
Автоматизоване робоче місце менеджера. Навчальний посібник
Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту
Адаптивні системи землеробства. 2-ге видання.
Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушен...
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку
Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем). Навчальний поcібник.
Адміністративне право. Загальна частина.Навчальний посібник.
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї.
Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі
Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім\'\'ї
Адміністрування податків. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Актуальні питання кримінального процесу України. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр...
Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник рекомендовано МОН України.
Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник рекомендовано МОН України.
Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу: монографія
Аналіз банківської діяльності.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Аналіз господарської діяльності
Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Аналіз фінансового стану будівельної організації: [монографія]
Аналіз фінансової звітності. Навчальний поcібник.
Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками.Навчальний посібник.
Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури.Навчальний посібник.(тв...
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр...
Английский язык для аспирантов.Учебное пособие.
Англійська мова з основ міжнародної економіки
Англійська мова. Навчальний Поcібник.(м)
Англійська мова. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м.)
Англо-український словник термінів сфери туризму. Навчальний поcібник
Ангстремменеджмент авіапідприємств: сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських...
Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . (тверда)
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Антимонопольне-конкурентне право України.Навчальний посібник.
Антична література. Греція. Рим. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Арт-терапія: курс лекцій : навчальний посібник
Археологія
Асортимент і якість кондитерських виробів.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(т...
Аудит. Навчальний поcібник.
Аудит. Навчальний поcібник.
Аудит. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Аудит. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Аудит. Навчальний посібник.
Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Аудит. Практикум.(тверда)
Банківська система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Банківське право України. Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Банківське право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . (тверда)
Банківський маркетинг.Підручник затверджений МОН України.
Банківський маркетинг.Підручник затверджений МОН України.(тверда)
Банківські інновації. Навчальний посібник.
Банківські операції. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Банківські операції. Навчальний посібник. (тверда)
Банківські операції.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Банківські операції.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Барна справа. 2-ге видання.Підручник.
Барна справа.Підручник.(тв)
Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах. 2-е издание
Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібник.
Безпека життєдіяльності. 2-ге видання
Безпека життєдіяльності. Підручник рекомендовано МОН України.
Безпека життєдіяльності.Навчальний посібник.
Бізнес-план: технологія розробки. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Бізнес-планування.Навчальний Поcібник.(тв)
Біопродуктивність водних екосистем
Біофізика гідробіонтів: курс лекцій [навчальний посібник]
Біохімія та технологія оліє-жирової сировини.Навчальний посібник.
Біржова діяльність. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Біржові операції.Навчальний Поcібник.(тв.)
Ботаніка. Лабораторні роботи. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Ботаніка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Будівельна механіка : навчальний посібник
Будівельні конструкції.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Бухгалтерский учет. 3-е издание. Учебник.
Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. (твердая)
Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту і перевезень.Навчальний посібник.
Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда
Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія.(м)
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛО-АЗЕРБАДЖАНСЬКИЙ С...
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів). Навчальний посібник (м\'я...
Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7.
Бухгалтерський облік у банках. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Бухгалтерський облік у банках.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організація. Навчальний поcібник.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Підручник затверджений МО...
Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге видання. навчальний посібник.
Бухгалтерський облік у галузях економіки.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(...
Бухгалтерський облік. 2-е видання,перероблене і доповнене
Бухгалтерський облік. 3-є видання. Підручник.(тв.)
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . (тверда)
Бухгалтерський облік. Практикум.Навчальний посібник.
Бухгалтерський облік.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Бухгалтерський облік.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар.Навчальний посібник рекомендо...
Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальни...
Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах. Навчальний посібник...
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Навчальний посібник.
Бухгалтерський фінансовий та податковий облік.Навчальний поcібник.
Бюджетна система. Підручник затверджений МОН України.
Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Валеологія.Підручник.(тв.)
Валютні операції. Підручник рекомендовано МОН України.
Введение в философию. Учебное пособие.(м.)
Введення до спеціальності. Навчальний посібник
Вектори естетичної культури хореографів. [Монографія]
Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений
Викладання соціології.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (...
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Вища математика в прикладах і задачах. Навчальний посібник рек МОН У-ни (тверда)
Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб.
Вища математика. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник реком МОН України. (тв...
Вікова психологія. Навчальний посібник.
Вікова та педагогічна психологія. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Вікова та педагогічна психологія.Навчальний посібник.
Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну ос...
Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчальний Поcібник.(тв)
Внутрішньогосподарський (управлін) облік у с/г господарюючих суб\'єктів. Навч пос рек МОН ...
Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Внутрішньогосподарський контроль. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Вступ до мовознавства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Вступ до органічної хімії. Навчальний посібник
Вступ до теорії перекладу.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(м)
Вступ до філософії. Навчальний посібник рекомендований МОН України. (м.)
Вступ до філософії. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження.Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти.Навчальний посібник.(тв)
География мирового хозяйства. Учебное пособие.(тв.)
Геодезія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД.Навчальний посібник.
Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств
Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва
Гідроекологія [текст] навчальний посібник
Глобальний бізнес. Навчальний посібник-довідник.
Господарське законодавство
Господарське право України. Навчальний посібник.
Господарське право. Термінологічний словник
Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.
Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник.
Готельний бізнес: теорія та практика.Навчальний посібник.
Готельно-ресторанний бізнес:менеджмент.3-те видання. Навчальний посібник рек МОН України. ...
Гра-ключ до душі дитини. Гармонізація відносин дитини з навколишнім світом: методичний пос...
Гроші та кредит. 3-тє видання. Підручник.(тв.)
Гроші та кредит. 4-те видання. Підручник.
Гроші та кредит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Гроші та кредит.Навчальний поcібник
Гроші та кредит.Навчальний посібник.
Деньги и кредит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Деньги и кредит. Учебное пособие.(тв.)
Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика: монографі...
Державний фінансовий контроль.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Навчальний посібник рекомен...
Дипломне проектування з економіки підприємства Навчальний посібник (м\'яка).
Дитяча психологія. Навчальний посібник.
Дитяча розвивально-корекційна психологія
Диференціальні рівняння: працюємо самостійно : Навчальний посібник. Ч. І. Звичайні диферен...
Диференціальні рівняння: працюємо самостійно. Ч. ІІ. Диференціальні рівняння вищих порядкі...
Дифференциальная психология.Учебное пособие.(тв)
Діагностика в системі управління
Ділова кар\'єра.Навчальний поcібник
Ділова мова: сучасний вимір. Підручник.(тв.)
Ділова українська мова. Видання 2-ге.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'як...
Ділове спілкування та культура мовлення.Навчальний посібник.
Діловодство в банківських установах. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України. (твер...
Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування.Навчальний посібни...
Діловодство. Навчальний посібник (тверда)
Документаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тв...
Дослідження операцій. Навчальний посібник.(тверда)
Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування. Моногр...
Дошкільна психологія. Навчальний посібник рекомендований МОН України
Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці
Екологічна статистика.Підручник(тв)
Екологічне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Екологічне право. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України. (тверда)
Екологічні проблеми землеробства. Навчальний поcібник.
Екологія людини
Екологія.Навчальний посібник.(тверда)
Економетрія. 2-ге видання. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. (тв.)
Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCELL). Навчальний посібник.
Економіка будівельного підприємства: Підручник
Економіка зарубіжних країн. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОГН України. (...
Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник рекоменд...
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг.Навчальний посібник рекомендований МОН ...
Економіка підприємства міжнародних компаній. Навчальний посібник рекомендований МОН Україн...
Економіка підприємства. (в питаннях та відповідях). Навчальний посібник. (м\'яка)
Економіка підприємства. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Економіка підприємства. Видання 2-ге. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (твер...
Економіка підприємства. Іванілов О.С.
Економіка підприємства.Навчальний посібник.
Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник.(тверда)
Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник.
Економіка праці й соціально-трудові відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ. Навч пос рек МОН ...
Економіка праці. Навчальний посібник.
Економіка природокористування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економіка промислового підприємства.Навчальний посібник.
Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник.(тв.)
Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу. Монографія.
Економіка торгівлі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економіка туризму. Підручник
Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій. Навчальний посібник рекомендований...
Економічна безпека підприємства.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економічна діагностика. 2-ге вид
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна діагностика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Економічна психологія
Економічна статистика.
Економічна теорія права. Навч. посіб. для самостійної підготовки до курсового екзамену.
Економічна теорія управління фірмою.
Економічна теорія. Навчальний поcібник
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Економічна теорія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Економічна теорія. Навчальний посібник.
Економічна теорія. Політекономія.Навчальний посібник.
Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Навч пос рек МОН України...
Економічна теорія: Політекономія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. 2-ге вид.Навч пос рек МОН У...
Економічний аналіз торговельної діяльності. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Економічний аналіз торговельної діяльності.Навчальний посібник.
Економічний аналіз. Навчальний посібник.
Економічний аналіз. Навчальний посібник.(тверда)
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Навчальний посібни...
Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України....
Економічні теорії в системі наукових економічних знань
Експериментальна психологія в схемах і таблицях.
Експериментальна психологія.Підручник. (тв)
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)
Експертиза товарів: слайд-курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Експлуатація лісопиляльних рамсному стані
Експлуатація телекомунікаційних систем.
Електронна комерція. Навчальний посібник.
Електронне урядування: Навчально-методичний посібник
Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України.Практичний посібник
Еристика. Підручник. (тв.)
Естетика. Підручник.
Естетотерапія.Навчальний посібник.(м)
Етика ділового спілкування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Етика. Естетика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Етика. Навчальний посібник рекомендований МОН України. (м.)
Етика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монограф...
Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни. Монограф...
Європейська та євроатлантична інтеграція України.Європейська та євроатлантична інтеграція ...
Загальна психологія. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Загальна психологія. 3-є видання. Навчальний посібник. (тверда)
Загальна психологія. Навчальний посібник.
Загальна психологія. Теоретичний курс
Загальна теорія статистики. 3-є видання.Підручник затверджений МОН України.(тверда)
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах.підручник.
Замковий туризм в Україні. Навчальний посібник. (м\'яка)
Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Навчальний посібник рекомендова...
Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс...
Захист прав споживачів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Захист прав споживачів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного
Збірник рецептур національної кухні країн Європи.
Збірник рецептур. Навчальний поcібник.(тверда)
Звітність бюджетних установ.Навчальний поcібник.
Звітність бюджетних установ.Навчальний поcібник.
Звітність підприємств.2-ге видання, доповнене і перероблено. Навчальний посібник рекомендо...
Звітність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Здоров\'я дитини в сучасному інформаційному середовищі
Земельне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Земельне право. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Земельне право. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Земельний менеджмент. Навчальний посібник
Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії.
Землеробство. Підручник.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс.Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність-3.
Зовнішньоекономічна діяльність. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон (монографія)
Зовнішньоекономічний менеджмент.Навчальний посыбник.
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс. Навчальний поcібник.
Інвестиційна діяльність.Підручник. Затверджено МОН України.(тверда)
Інвестиційний аналіз.Навчальний посібник.
Інвестування.
Інвестування.Підручник.
Інвестування: міжнародний аспект. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Інженерна та комп\'ютерна графіка. Навчальний посібник.
Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів
Інноваційна діяльність.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник.
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник.(тверда)
Інноваційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендовано МОН України .(тверда)
Інноваційний та інвестиційний менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. Навчальний посібник
Інституціональна економіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації: монографія
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОГО ОФІСУ
Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. Підручник
Інтелектуальна власність..Навчальний поcібник.(тверда)
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти
ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ
Інтернет у маркетингу. Начальний посібник.
Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові
Інфляція: суть, форми та її оцінка.Навчальний поcібник
Інформатизація світогосподарського розвитку.Навчальний посібник рекомендований МОН України...
Інформатика для економістів.Підручник.
Інформатика та комп\'ютерна техніка. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН ...
Інформатика.
Інформаційні системи і технології в обліку
Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник рекомендований МОН України...
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний...
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Інформаційні технології в агрономії. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів.Навчальний посібник
Інформаційні технології та системи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Інформаційні технології та технічні засоби навчання.Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Іпотека: сучасні концепції, тендеції та суперечності розвитку в Україні. Монографія
Ісламознавство: навчально-методичний посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства для...
Історія Великої Британії: навчальний посібник
Історія грошей та фінансів.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Історія держави і права зарубіжних країн. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендований ...
Історія держави і права. Навчальний поcібник
Історія держави і права. Навчальний посібник. (тверда)
Історія економіки та економічної думки. Навчальний поcібник.
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка...
Історія економіки та економічної думки. Сучасні економічні теорії. Навчальний посібник.
Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки. Навчал...
Історія економічних вчень. 3-тє видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв...
Історія економічних вчень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Історія економічних вчень. Підручник затверджений МОН України.
Історія зарубіжних політичних вчень нової доби. Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Історія зарубіжної літератури XIX ст.-початок ХХ ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рек...
Історія зарубіжної літератури XIX ст.-початок ХХ ст. 3-є видання. Навчальний посібник реко...
Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендова...
Історія зарубіжної літератури XX ст. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН У...
Історія зарубіжної літератури XX ст. 3-тє видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН У...
Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження.
Історія країн світу. Довідник. (тверда)
Історія новітньої зарубіжної літератури. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Історія педагогіки. 3-те видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України(м)
Історія педагогіки. 4-е видання.Навчальний посібник
Історія політичних вчень. Навчальний посібник.
Історія політичних та економічних вчень.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Історія релігієзнавства в Україні
Історія релігії. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Історія релігій світу. Навчальний поcібник.
Історія світової культури.Підручник.
Історія сучасного світу : навчально-методичний посібник.
Історія України. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв.пер.)
Історія України. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Історія України. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Історія України. Навчальник посібник.
Історія України: формування етносів, націй, державності.Навчальний посібник рекомендований...
Історія української культури. навчальний посібник.
Історія української культури. Навчальний посібник.
Історія української літератури (давньої).
Історія філософії України
Історія філософії.
Історія філософії. Навчальний посібник.
Історія християнського церковного права Навч. посібник
Казначейство банку.Навчальний посібник.
Казначейська система
Казначейська справа.Навчальний посібник.
Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії
Капітал та основні засоби підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований М...
Килими та килимові вироби. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Клінічна психологія
Коментар до конституційних змін.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Комерційна діяльність. Навчальний посібник. (тверда)
Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві
Комп\'ютерна графіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Комп\'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних: підручник
Комп\'ютерний практикум з математичної статистики : навчальний посібник
КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Комунікативні стратегії установи: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Конкурентоспроможність будівельної організації-основа виживання економіки: [монографія]
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Науково-практич...
Конституційна юстиція в Україні. Навчальний посібник рекомендований МОН України(ТВ.)
Контролінг для менеджерів.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посі...
Контролінг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Контролінг.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Контроль і ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств. Навч пос рекомендовано МОН України....
Конфліктологія та теорія перговорів. Навчальний посібник
Конфліктологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Конфліктологія.Навчальний поcібник.(тверда)
Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини
Кон\'юнктура світових товарних ринків. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Координація зварювальних робіт
Корпоративне управління. Підручник затверджений МОН України.
Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій. Навчальний посі...
Корпоративне управління: теорія та практика.Підручник
Корпоративные финансы.Учебное пособие
Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика)
Країнознавство: теорія та практика. Підручник.
Кредитні спілки в Україні. Навчальний посібник.
Кредитно-модульний курс з культурології. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (т...
Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки.Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Криміналістика у питаннях і відповідях
Криміналістика. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Криміналістика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
КРИМІНАЛІСТИКА. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Криміналістика: конспект лекцій
Криміналістика: питання і відповіді.навчальний посібник.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ТА ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ (У СХЕМАТИЧНИХ ДІАГРАМАХ). НАВЧАЛЬ...
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах). Навчаль...
Кримінальне право України. Загальна част (кред-модул курс). Навч пос рек МОН України. (тве...
Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник.(тв.)
Кримінальне право України. Загальна част. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (...
Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах)
Кримінальне право України. Загальна частина. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Кримінальне право України. Особлива част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник.(тв.)
Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та де...
Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Четверте видання, перероблене і допов...
Кримінальний процес. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) Навчальний поcібник
Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем). Навчальний поcібник.
Кримінальний процес.Підручник затверджений МОН України
Кримінальний процес: альбом схем (загальна частинa)
Кримінальний процес: альбом схем (особлива частинa)
Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях)
Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях)
Криміногенність сім\'ї як фактор злочинності неповнолітніх. Монографія
Кримінологія. Навчальний посібник.
Кристалохімія тугоплавких сполук
Культурология. 6-е издание. Кредитно-модульн курс.Навчальний посібник.(тв)(ув.формат)
Культурологічний словник-довідник
Культурологія. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Культурологія. 3-є видання.Навчальний посібник.
Культурологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене.Навчальний посібник.
Курортна справа. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Ландшафтознавство (практикум)
Латинська мова для ветеринарів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Латинська мова.Навчальний посібник.
Лідерство та стиль роботи менеджера.Навчальний посібник.
Лідерські якості менеджерів: вектори успіху. [Монографія]
Лікарська таємниця в кримінальному процесі України.
ЛІСОПИЛЯЛЬНІ РАМИ
Логіка (традиційна та сучасна). 2-ге видання. Конверський А.Є.
Логіка для юристів. 2-ге видання.Підручник
Логіка для юристів. 3-є видання. Підручник.
Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях. Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Логіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів
Логіка: теорія та практика. Підручник.
Логістика
Логістика у ресторанному господарстві. Навчальний посібник.
Логістика. Підручник.(тв.)
Логістика: теорія та практика. Навчальний посібник.
Логічні засади аргументації у філософському знанні
Макроекономіка
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Макроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Макроекономіка. Практикум.
Макроекономіка. Практикум.Навчальний посібник.
Макроекономіка.Навчальний посбник.
Маркетинг підприємства.Навчальний посібник.
Маркетинг промислового підприємства
Маркетинг.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Маркетингова цінова політика.Навчальний посібник.
Маркетинговий аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Маркетингові дослідження. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Математична статистика.навчальний посібник.
Математичне моделювання для економістів: бакалавр-магістр-доктор філософії(PhD)
Математичне програмування.Навчальний посібник.(тверда)
Математичні методи економічного аналізу.Навчальний посібник.(тв.)
Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування
Матеріали для напилювання покриттів
Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари...
Медицина надзвичайних ситуацій
Международные экономические термины.Словарь.(м)
Менеджерський словник. (м. пер.)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник. (тверда)
Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів): Навчальний пос...
Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник
Менеджмент організацій. Навчальний поcібник
Менеджмент персоналу в банках.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Менеджмент сервісу: теорія та практика. Навчальний посібник.
Менеджмент та маркетинг в громадському харчуванні. Тлумачний словник. Навчальний посібник ...
Менеджмент у галузі охорони здоров\'я. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Менеджмент у державному управлінні. Загальна частина.
Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина.
Менеджмент у сфері послуг. Навчальний посібник.
Менеджмент фермерських господарств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Менеджмент якості в будівництві: [монографія]
Менеджмент якості. (тв. пер.)
Менеджмент. Навчальний посібник. (тверда)
Менеджмент.Навчальний посібник.
Мененджмент якості. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник
Методи і технічні засоби митного контролю. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Методи розв\'язання некоректно поставлених задач. Навчальний Поcібник.(тв.)
Методика викладання у вищій школі
Методика викладання у вищій школі
Методика викладання у вищій школі
Методика викладання у вищій школі.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Методика викладання української мови у вищій школі.Навчальний посібник рекомендований МОН ...
Методика і методологія економічного аналізу. Підручник.(тв.)
Методика навчання риторики у школі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навч пос рек МОН У-ни ...
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник рекоме...
Методика та організація наукових досліджень з психології.Навчальний посібник рекомендовани...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дісципліни \"Гідробіологія\"
Методологія і організація наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Методологія наукових досліджень у рибництві. [Навчальний посібник]
Методологія педагогічного дослідження. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Методологія соціально-економічного дослідження. Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства
Митна справа. Підручник затверджений МОН України.
Митна справа. Підручник.
Митна справа. Підручник.
Міжнародна економіка. 3-є видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Міжнародна економіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Міжнародна економіка. Навчальний посібник.
Міжнародна економіка. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Міжнародна економіка. Практикум. Навчальний посібник. (тверда)
Міжнародна економіка: в питаннях і відповідях.
Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Міжнародна макроекономіка. Навчальний посібник.
Міжнародна мікроекономіка.Навчальний посібник.
Міжнародна торгівля та інвестиції. Навчальний посібник.
Міжнародна торгівля. Навчальний Поcібник. (тв.)
Міжнародна торгівля. Підручник затверджений МОН України.
Міжнародна торгівля.Підручник.
Міжнародне економічне право-2. .Навчальний посібник. (тверда)
Міжнародне приватне право-4
Міжнародне приватне право.Навчальний поcібник.(тверда)
Міжнародне приватне право.Навчальний посібник.
Міжнародне страхування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародне фінансове право. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Міжнародний агробізнес. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(м)
Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр...
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник.
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилиння голобалізаційних процесів
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародні економічні конфлікти.Навчальний посібник.(тверда)
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки. Навчальний посібник.(тверда)
Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. 2-ге видання. Підручник. (тв.)
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах. Навчальний посібни...
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навчальний посібник рекомендовано МО...
Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс. 3-є видання. Навчальний посібник.
Міжнародні організації. Навчальний посібник. (тверда)
Міжнародні організації.Навчальний посібник.
Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Навчальний посібник.
Міжнародні стратегії економічного розвитку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України....
Міжнародні фінанси. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. 4-те видання.Навчальний посібник.
Міжнародні фінансові відносини.Навчальний посібник.(тверда)
Мікроекономіка в схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Мікроекономіка. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Мікроекономіка. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Мікроекономіка: Практикум. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв...
Місцеві фінанси України. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Місцеві фінанси України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Місцеві фінанси України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Місцеві фінанси. Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Місцеві фінанси. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Мова у професії юриста. Підручник. (тв.)
Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.Навчальний посібник.(тверда)
Морегосподарський комплекс: проблеми розвитку та регулювання : монографія
Науковий стиль української мови. 3-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн...
Науково-технічна документація: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещен...
Національна економіка.
Національна економіка. Навчальний посібник.
Національна економіка.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Національна економіка.Навчальний посібник. 2-ге видання перероб.та допов.
Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір.навчальний посібник.
Національне рахівництво. Навчальний поcібник
Національний класифікатор України \"Класифікатор професії\". ДК 003:2010.Станом на 11.04.2...
Новітня політологія.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.Навчальний посібник.
Облік видів економічної діяльності.Підручник.
Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України. Навч посіб рек МОН України...
Облік зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник.
Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Науково-практичний посібн...
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН У...
Облік на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв....
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Підручник затверджений МОН України.
Облік у бюджетних установах. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (...
Облік у бюджетних установах.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Облік у галузях економіки.Навчальний посібник.
Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Облік у зарубіжних країнах. Підручник затверджений МОН України
Облікова політика підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в Україні та країнах СНД....
Операційний менеджмент. Навчальний поcібник
Оподаткування в Україні.Навчальний посібник.
Организация работы сомелье. 2-е издание
Організація бух. обліку на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник рекомендовани...
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах. Навчальний посібник реком МОН України....
Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. (тверда)
Організація і методика аудиту.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Організація і методика економічного аналізу.Навчальний посібник.
Організація і проведення змагань із спортивних ігор
Організація наукових досліджень
Організація обліку у фермерських господарствах.
Організація обліку. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Організація обліку.Підручник затверджений МОН України.
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства.Підручник.
Організація праці менеджера. Навч. посібник
Організація ресторанного господарства. 3-те видання.
Організація та методологія наукових досліджень. Навчальний посібник.
Організація та планування діяльності туристичних підприємств. Навчальний посібник.
Організація та проектування логістичних систем. Підручник.
Організація фінансового моніторингу в банках. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн...
Освітньо-виховні програми: організація оздоровлення та відпочинку дітей. Методичні рекомен...
Основи аудиту. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Основи банківської справи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи банківської справи. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи бізнесу. Практичний курс.
Основи будови і комп\'ютерного дизайну трикотажу. Навчальний посібник рекомендований МОН У...
Основи бухгалтерського обліку. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендований МОН Україн...
Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури
Основи готельної справи.
Основи екології. Підручник.
Основи економічної теорії. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи економічної теорії. Навчальний посібник.
Основи електронного урядування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи європейської інтеграції. Підручник затверджений МОН України
Основи журналістики. 5-е видання.
Основи зовнішньоекономічної діяльності. Видання 3-тє. Підручник затверджено МОН України. (...
Основи зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник рекомендовано МОН України
ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПЕОМ. ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЮ МОВОЮ ФОРТРАН
Основи інклюзивної педагогіки
Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи історії і теорії держави та права. Навчальний поcібник
Основи культурології. Навчальний посібник.
Основи маркетингу у туризмі
Основи менеджменту. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи наукових досліджень та технічної творчості.Підручник. (тверда)
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник (тверда)
Основи наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Основи наукових досліджень.Навчальний посібник.
Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора ф...
Основи операційного менеджменту. Теоретичний аспект та практичні завдання. Підручник
Основи оподаткування.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Основи організації бізнесу. Навчальний поcібник.
Основи організації електронного документообігу. Навчальний Поcібник. (м.)
Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник реко...
Основи охорони праці. 2-ге видання
Основи охорони праці. Підручник.(тверда)
Основи охорони праці.Навчальний посібник.
Основи педагогіки вищої школи. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Основи педагогічної техніки.Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи підприємництва. Навчальний посібник. (м\'яка).
Основи психології і педагогіки. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Основи роботи з Microsoft Excel XP.Навчальний посібник рекомендований МОН України.
Основи рослинництва і тваринництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Основи соціально-педагогічної діяльності. Навчальний посібник.
Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання. Підручник затв. МОН Україн...
Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м\'яса та м\'ясних продуктів.Підруч...
Основи фізіології та гігієни харчування.Підручник затверджений МОН України.
Основи філософії
Основи філософських знань. (Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство).Підручник...
Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із ...
Офісний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН.
Офісний менеджмент. Практикум
Охорона праці в галузі.
Охорона праці в галузі. Практикум
Охорона праці в органах внутрішніх справ.Підручник(тв)
Охорона праці на будівельних об\'єктах АПК
Охорона праці у ветеринарній медицині
Охорона праці у рибному господарстві
Охорона праці. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Охорона праці.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования. Монографія
Оцінка бізнесу та нерухомості. Навчальний посыбник.(тверда)
Оцінка об\'єктів нерухомості.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Оцінювання майна.Навчальний посібник.
Патопсихологія.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Педагогіка : інформативний виклад.
Педагогіка вищої школи.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Педагогіка.. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Педагогічна психологія. Навчальний посібник.
Переклад у банківській галузі: Навчальний посібник
Переклад. Збірник текстів для перекладу і самоперевірки. Навчальний поcібник.
Підготовка перекладачів у зарубіжних університетах до застосування інформаційних технологі...
Підприємництво і бізнес культура. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендова...
Підприємництво. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Плани рахунків бухгалтерського обліку бюджетних організацій. Станом на 01.02.2012р.
Плани рахунків бухгалтерського обліку. Станом на 28.05.2012р.
Плани рахунків бухгалтерського обліку.Навчальний посібник.
Планування ветеринарних заходів. Навчальний посібник.
Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Планування маркетингу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Платіжні системи. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Поведінка споживача. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Поведінка споживачів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Податки, збори, платежі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Податкова система
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Податкова система. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Податкова система. Практикум.
Податкове право. Навчальний посібник.
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Податковий менеджмент.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Податковий облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Політична економія. Підручник.(тв)
Політична економія.Підручник.
Політична психологія. 2-ге видання.Підручник.(м)
Політичні системи світу: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ук...
Політологія. Кредитно-модульний курс.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (м\'яка)
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Політологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Політологія. Підручник.
Політологія: наука про політику.Підручник.(тв)
Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів
Порівняльне конституційне право: модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр...
Потенціал і розвиток підприємства. Навчальний посібник.(м\'яка)(збільшеного формату)
Потенціал підприємства: формування та використання..Навчальний посібник рекомендовано МОН ...
Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн...
Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні
Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні
Право Європейського союзу.
Право Європейського Союзу. Англо-українсько-російський глосарій.
Право інтелектуальної власності. Навчальний поcібник
Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. (тверда)
Правова регламентація торговельної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні
Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навч пос рекомендовано МОН України. (т...
Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні.Навчальний посібник.(тверд...
Правове регулювання туристичної діяльності. Навчальний поcібник
Правові гарантії діяльності фінансового контролю в Україні: [монографія]
Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процес...
Правознавство. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Правознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Правознавство. Модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Практика студентів у соціальних установах України. Навчальний посібник рекомендовано МОН У...
Практикум з англійської мови.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Практикум з бухгалтерського обліку
Практикум з дисципліни \"Філософія\" для студентів 1 курсу всіх форм навчання всіх спеціал...
Практикум з дисципліни \"Філософія\" для студентів 1 курсу всіх форм навчання всіх спеціал...
Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації.
Практикум з маркетингу. Навчальний посібник.
Практикум з теорії статистики. 4-те видання. Навчальний поcібник.
Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів. Навчальний поcібник.
Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 \"Облік і аудит\" освітнього ступен...
Практична психологія: вступ до спеціальності. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Практична психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник.(тверда)
Практичний курс внутрішнього аудиту. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Практичний курс української мови. 2-ге видання. Навчальний посібник.
Практичний курс української мови. Навчальний посібник (тверда)
Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью. Учебное пособие.
Прийняття управлінських рішень.Навчальний посібник.
Прикладна етика.Навчальний посібник.
Прикладна механіка : навчальний посібник
Проблема духовного у світогляді людини
Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндрічних зарядів
Програмне забезпечення фінансового менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укра...
Продовольчий ринок України. Теоретико-методологічні засади формування і розвиток.Монографі...
Проектна діяльність у технологічній освіті
Проектний аналіз. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Проектний аналіз. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Проектний менеджмент: регіональний зріз
Проектування машин вібраційної дії: підручник
Промисловий маркетинг. 2-ге видання.Підручник.
Промисловий маркетинг. 2-ге видання.Підручник.
Промисловий маркетинг.Підручник.(тв)
Промышленный маркетинг.Учебное пособие.
Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формув...
Професійна етика.Навчальний посібник.
Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід
Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України
Процеси та апарати промислових технологій. Навчальний посібник рекомендований МОН України....
Процесуальна документація. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тв...
Процесуальна документація. 3-є видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Психогенетика. Учебное пособие.
Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу. Навчальний посібник рекоме...
Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях.
Психологія людини з обмеженими можливостями.Навчальний посібник.
Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря.Монографія
Психологія особистості. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Психологія особистості.Навчальний посібник.
Психологія праці. навчальний посібник.
Психологія соціального впливу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Психологія спілкування. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Психологія спорту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Психологія торгівлі. Навчальний посібник
Психологія управління. 2-ге видання.Підручник.
Психологія управління. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Психологія. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Психологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Психолого-педагогічні основи формування особистості. Навчальний посібник рекомендований МО...
Психофізіологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
РАССТРОЙСТВА СПЕКТРА АУТИЗМА У ДЕТЕЙ С ДЕФИЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА
Рассуждение об изучении права природы и наций / Пер. с англ.профессора И. И. Дахно
Регіональна економіка
Регіональна економіка та природокористування.Навчальний посібник.(тверда)
Регіональна економіка.Підручник затверджений МОН України.(тверда)
Регіональне управління. Навчальний посібник. (тверда)
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний поcібник.(тверда)
Реклама та стимулювання збуту.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Реклама у підприємницькій діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (твер...
Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверд...
Релігієзнавство
Релігієзнавство. 2-ге видання.Навчальний посібник.(тверда)
Релігієзнавство.Підручник.
Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані
Репетитор ( як навчитися правильно писати ). Навчальний посібник
Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному рестор...
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів. (теорія та практика)
Ресурснозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревени круглопилковими верстат...
Референтна справа
Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник.
Ринок і ресурси споживчих товарів.Навчальний посібник.
Ринок праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Ринок праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. ПІДРУЧНИК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МОН УКРАЇНИ.
Ринок фінансових послуг. Теорія та практика. Навчальний посібник. (тверда)(збільшеного фор...
Ринок фінансових послуг.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження. Навчальний посібник. (м\'яка)
Ринок цінних паперів. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога. Навч.-метод. посібник.
Риторика. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Риторика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017
Робочий зошит студента з курсу \"Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції\". Пр...
Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу): [монографія]
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навч пос рекомендовано МОН України (...
Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залі...
Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами. Навчальний посібник
Світова економіка. Навчальний посібник.
Світова економіка: її історія та дослідники.Навчальний посібник.
Світовий досвід розвитку туризму
Світовий ринок послуг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Священні книги і віроповчальні тексти: Навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. : т. 1.
Священні книги і віроповчальні тексти: Навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. : т. 2.
Система технологій.Підручник.(тверда)
Системи соціального страхування зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендований МОН У...
Системи утримання тварин
Системний аналіз в політології. Підручник затверджений МОН України.
Ситуаційний менеджмент. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник.
Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності. Навчальний поcібник.
Сільськогосподарське дорадництво. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (навч. наочн. посіб. у схемах і таблиця...
Словник фахівця фондового ринку
Смета. Проектирование. Строительство.Учебное пособие
Соціальна педагогіка. 4-те видання. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Соціальна педагогіка. 5-е видання.Підручник.
Соціальна педагогіка. Мала енциклопедія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Соціальна психологія. 2-ге видання.Підручник(тв.)
Соціальна реклама в контексті дизайну
Соціальна філософія.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник рекомендований МОН Укр...
Соціальне страхування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Соціальне страхування.Навчальний посібник
Соціально-політичне управління.Навчальний посібник.(м)
Соціологія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м\'яка)
Соціологія. Навчальний посібник.
Соціологія.Підручник.(тв)
Соціологія: практикум. Модульний варіант.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Спільне підприємництво в сільському госп-ві. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг.Підручник.
Становлення інноваційної економіки в умовах інституціальних змін
Становлення та функціонування Римо-католицької церкви в незалежній Україні (1991-2016 роки...
Статистика в малюнках та схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Статистика. Навчальний посібник.
Статистика. Підручник допущено МОН України. (тверда)
Статистика.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв)
Статистичний облік. Навчальний посібник.
Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства
Стратегічне управління корпораціями
Стратегічне управління. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Стратегічне управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Стратегічне управління. Навчальний посібник.
Стратегічне управління.Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Стратегічне управління.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник (тверда)
Страхові послуги. 3-є видання.Підручник.
Страхування. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Страхування. Навчальний посібник.
Страхування. Навчальний посібник.
Страхування.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Судова бухгалтерія. Навчальний посібник рекомендований МОН України. (тв.)
Судова бухгалтерія.Навчальний посібник.
Судова влада в Україні.Навчальний поcібник.
Судова медицина.
Судові витрати у господарському судочинстві України.
Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві Укр...
Судово-бухгалтерська експертиза.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Судово-бухгалтерська експертиза.Навчальний посібник.
Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові орган...
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія.Навчальний п...
Сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційних технологій: Навч. посіб
Сучасні комп\'ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації: Навч. ...
Сучасні концепції менеджменту. Навчальний посібник (тверда)
СУЧАСНІ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. монографія
Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях: Навч. п...
Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи. [Монографія]
Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США
Теоретико-правові основи нотаріату в Україні
Теоретична і прикладна механіка. Частина I
Теоретична механіка
Теоретична механіка. В 3-х томах.Т.3. Динаміка. Збірник контрольних завдань
Теоретична механіка. [текст] : навч. посіб
Теоретичні основи бухгалтерського обліку.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(т...
Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції
Теория бухгалтерского учета. 2-е издание. Учебник. (тв.)
Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.
Теорія держави і права. Практикум.Практикум.(тв)
Теорія держави і права: модульний курс. Навчальний посібник.
Теорія економіки регіонів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочи...
Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів
Теорія інформації в задачах
Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання
Теорія прийняття рішень [Навчальний посібник]
Теорія прийняття рішень. Підручник затверджений МОН України
Теорія статистики. 2-ге видання. Підручник затверджений МОН України.
Теорія судових доказів в питаннях та відповідях. Навчальний поcібник.
Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний посібник
Теорія фінансів. Підручник.(тверда)
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Техніко-криміналістичне дослідження документів.Навчально-методичний посібник.(тверда)
Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України. Навчальний ...
Технічна творчість учнів. Підручник.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум.
Технологія виробництва преміксів.Підручник.(тверда)
Технологія зберігання продовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Технологія парфумерно-косметичних продуктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Технологія переробки вторинних продуктів м\'ясної галузі.: Підручник
Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня. Навчальний посібник реко...
Тлумачний російсько-украінський словних психологічних термінів. Толковый русско-украинский...
Тлумачний словник економіста. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Товарознавство (промислове обладнання , прилади, інструменти). Навч пос рек МОН України. (...
Товарознавство м\'яса і м\'ясних товарів. 2-ге видання. Підручник.(тв)
Товарознавство м\'яса.Навчальний посібник.
Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. 2-ге видання. Підручник затверджено МОН Укра...
Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс).Навчальний посібник
Товарознавство сировини та матеріалів.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв_Т...
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення.Навчальний посібник рекоменд...
Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів. Підручник.(тв)
Товарознавча характеристика продукції свинарства.Навчальний посібник.
Товарознавчі аспекти маркетингу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Торговельна логістика. Кредитно-модульний курс.
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії
Транснаціональні корпорації.Навчальний посібник.
Транспортна екологія
Транспортна логістика.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Транспортна логістика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін
Тренінг особистісного зростання
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Туристичне країнознавство. Європа. 2-ге видання.
Туристичне країнознавство. Європа.Навчальний посібник.(тв)
Туристичний бізнес. Підручник.
У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів
Україна і світ.(країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв\'язк...
Українська мова для іноземців. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Українська мова для іноземців. Навчальний посібник.
Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник.
Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник.
Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник рекомендовано МОН України....
Українська мова: професійне спрямування. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання.Підручник затверджено МОН України.
Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів.Навчальний посібник ре...
Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії. Словник
Управління витратами.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія.
Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний ас...
Управління державним боргом. Навчальний посібник.
Управління діловою кар\'єрою. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Управління збутовою політикою.навчальний посібник.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник.(тверда)
Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах : моног...
Управління маркетингом малих торговельних підприємств
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 3-тє вид.Навчальний посібник.
Управління персоналом. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда...
Управління персоналом. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Управління персоналом. Підручник.
Управління проектами. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Управління проектами. Підручник.
Управління ресурсами та витратами. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Управління ресурсами та витратами.Навчальний посібник.
Управління ресурсами та витратами: Навч. посіб.
Управління розвитком регіону. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навчальний посібник
Управління сферою готельного господарства: теорія та практика
Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник рекомендований МОН Україн...
Управління фінансовою стійкістю банків
Управлінський облік. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Управлінський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Управлінський облік: Підручник
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Навчальний посібник рек МОН України...
Усна народна творчість.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Фандрайзинг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.
Фахова українська мова. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Финансово-хозяйственный контроль(для иностранных студентов на русском и английском языках)
Финансовый учет. 2-е издание. Учебник. (тв.)
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м\'яса та м\'ясопродуктів. Навчальний посіб...
Фізична і колоїдна хімія. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Фізичне виховання.
Фізичне виховання.Навчальний посібник рекомендований МОН України(тв.)
Фізичні властивості та методи дослідженя матеріалів
Фізичні властивості та методи дослідженя матеріалів. Методичні вказівки до виконання лаб. ...
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Підручник.
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум.
Філософія політичної ідеології. Навчальний поcібник.(тверда)(збільшеного формату)
Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник.
Філософія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Філософія. Підручник.
Філософія.Підручник.
Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв...
Фінанси підприємств навч. посіб
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях.Навчальний посібник.
Фінанси підприємств. (за модульною системою навчання). Теоретично-практичний посібник
Фінанси підприємств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України (тверда)
Фінанси підприємств. Навчальний посібник.
Фінанси підприємств. Підручник.
Фінанси підприємств. Практикум.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Фінанси підприємств.Навальний посібник.(тверда)
Фінанси підприємств.Навчальний посібник.
Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн...
Фінанси. 4-тє видання. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Фінанси. Навчальний посібник
Фінанси. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Фінанси. Навчальний посібник.
Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика. Монографія
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Том 1. Монографія.
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Том 2. Корпоративні заса...
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Том 3 КОРПОРАТИВНІ ОСНОВ...
Фінансова діяльність суб\'єктів господарювання. Навчальний посібник рек МОН України. (твер...
Фінансова діяльність суб\'єктів підприємництва.Навчальний посібник.
Фінансова санація і банкрутство підприємств. Навчальний посібник рекомендовано МОН України...
Фінансова статистика
Фінансова статистика.Навчальний посібник.
Фінансове планування і управління на підприємствах. Навч посіб рекомендовано МОН України. ...
Фінансове право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Фінансове право України.Навчальний посібник.
Фінансове право. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Фінансовий аналіз
Фінансовий аналіз. Підручник.(тв.)
Фінансовий аналіз. Підручник.(тв.)
Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(твер...
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навчальний посібник.
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
Фінансовий менеджмент. Підручник затверджено МОН України. (тверда)
Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності
Фінансовий облік - 1. Волкова І.А.
Фінансовий облік - 2.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Фінансовий облік I
Фінансовий облік II
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навчальний посібник.
Фінансовий облік у банках. Навчальний посібник.
Фінансовий облік. 2-ге видання.Підручник.(тв.)
Фінансовий облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Фінансовий облік. Навчальний посібник.
Фінансовий ринок. 2-ге видання.Навчальний посібник.
Фінансовий ринок. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)
Фінансовий ринок. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Фінансовий ринок.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.(тверда)
Фінансові основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Фінансові системи зарубіжних країн. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендований МОН Ук...
Фінансування зовнішньоторговельної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї...
Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
Фондовый рынок. Учебное пособие.(тв.)
Формування якості товарів.Навчальний посібник.
Функція судового контролю у кримінальному процесі. Монографія
Харчові технології у прикладах і задачах. Підручник.(тв.)
Християнські церкви: устрій і правовий статус навчально-методичний посібник з конфесійно-п...
Центральний банк і грошово-кредитна політика.Навчальний посібник.
Церковне (канонічне) право
Цивільна безпека. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Цивільна оборона. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Цивільне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)
Цивільне право України. Практикум. Навчальний посібник (тверда)
Цивільне право. Навчальний посібник. (тверда)
Цивільний захист
Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості
Цивільно-процесульне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда...
Ціноутворення. Видання 3-є, виправлене та доповнене. Навчальний посібник рекомендований МО...
Экспертная оценка товаров (движимого имущества). 2-е издание
Этика. Путь к красоте. Курс лекций
Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира
Юридична клініка.Навчальний посібник .
Юридична психологія.Навчальний посібник.
Юридична служба на підприємстві
Юридичний практикум. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв.)
Якість і безпечність зерноборошняних продуктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укра...
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ

Дешевое грузовое такси Днепр , услуги грузчиков.|проститутки

ДРУК МОНОГРАФІЙ, КНИГ. Швидко та якісно
Логін
Пароль
 

Так, постійно
Тільки на CD
Шукаю інформацію в інтернеті
Дуже рідко
Користуюся тільки паперовими варіантами
Категорії
Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (103)
Фінанси (143)
Економіка (318)
Менеджмент (143)
Маркетинг (31)
Правова література (136)
Гуманітарні науки (265)
Природничі та технічні науки (165)
Пробний пакет (5)
Список усіх книг на сайті (1132)
Книги для навчання і відпочинку
Центр навчальної літератури - сайт нашого видавництва. Книги, енциклопедії, словники та інше
1133 Книг опублікавоно з Вашого останнього візиту